Doelgroepenonderzoek voor nieuwe website

Dokters van de Wereld

  • Klantcase
  • Customer Experience
  • Dataprojecten
  • Research
dokter met stethoscoop
Dokters van de Wereld logo
Marieke-voorzitter-digitalpower-datahub
Marieke Schulte
Voorzitter Digital Power Datahub
3 min
11 Nov 2022

De organisatie Dokters van de Wereld biedt medische hulp aan mensen in een kwetsbare positie. Ze weten vaak hun weg niet te vinden in het Nederlandse zorgsysteem. Dokters van de Wereld helpt hen hierbij. Eén van de kanalen om te informeren over het werk van Dokters van de Wereld is de website. Deze wordt in een nieuw jasje gestoken.

Om de nieuwe website goed aan te laten sluiten bij de verschillende doelgroepen van de website voerden we vanuit de stichting Digital Power Datahub kosteloos een doelgroepenonderzoek uit. De focus van dit onderzoek lag op de primaire doelgroepen van de website van Dokters van de Wereld: sympathisanten en cliënten. De data uit dit onderzoek vormden vervolgens de basis voor personas, die Dokters van de Wereld zullen helpen onderbouwde keuzes te maken bij het ontwikkelen van de nieuwe website.

Onze aanpak

Allereerst formuleerden we een onderzoeksvraag en deelvragen om richting te geven aan het doelgroepenonderzoek. De hoofdvraag waarmee we aan de slag gingen, was “Wat zijn de kenmerken, wensen en behoeftes van de doelgroepen van de website van Dokters van de Wereld?”. Om deze vraag, en de specifiekere deelvragen te beantwoorden, maakten we gebruik van diverse kwalitatieve en kwantitatieve databronnen.

Voor de doelgroep sympathisanten hadden we toegang tot data uit bestaande rapporten over sympathisanten van Dokters van de Wereld. Verder verzamelden we data door interviews af te nemen met zowel medewerkers als sympathisanten. De inzichten verkregen uit de rapporten en interviews vulden we verder aan met data uit een enquête, uitgezet onder een grote groep sympathisanten. Voor de doelgroep cliënten startten we met het verzamelen en analyseren van data uit CBS-rapporten en interne (geanonimiseerde) databronnen van Dokters van de Wereld. Vervolgens interviewden we verschillende medewerkers die veel met deze doelgroep in aanraking komen.

Het combineren van de verschillende databronnen leverde ons een rijk beeld op van de kenmerken, wensen en behoeftes van beide doelgroepen. Om deze inzichten tot “leven” te brengen en eenvoudiger toe te kunnen passen, ontwikkelden we personas. Tijdens een workshop met medewerkers van Dokters van de Wereld maakten we de eerste aanzet tot de personas. We besloten om binnen de doelgroep sympathisanten onderscheid te maken tussen petitietekenaars en donateurs, omdat uit het doelgroepenonderzoek duidelijke verschillen in kenmerken naar voren kwamen. Vervolgens werkten we deze verder uit en presenteerden we het resultaat aan alle medewerkers.

Het resultaat

In een uitvoerig rapport zetten we de resultaten van het doelgroepenonderzoek uiteen. Enkele opvallende resultaten hieruit zijn:

  • Van de doelgroep petitietekenaar is het grootste deel vrouw, meestal tussen de 50 en 70 jaar oud. De motivatie van de doelgroep om steun te bieden is om op te komen voor onrecht. Het tekenen van petities is daarvoor een laagdrempelige manier. De doelgroep heeft beperkte motivatie om op zoek te gaan naar informatie. Het is dus belangrijk dat het doel van de petitie direct duidelijk omschreven is.
  • De doelgroep donateur is ook voornamelijk vrouw en tussen de 50 en 70 jaar oud. Donateurs hanteren vaak persoonlijke budgetregels om te beslissen hoeveel en aan welk doel te doneren. Na donatie verwachten ze duidelijke terugkoppeling. Ze blijven niet automatisch doorgaan met doneren, maar zijn wel bereid zijn om hun steun uit te breiden bij specifieke acties die hen aanspreken.
  • De doelgroep cliënt is zeer heterogeen. Situationele factoren, zoals het uitbreken van oorlog of het uitbreken van een pandemie, hebben grote invloed op de samenstelling van de doelgroep cliënten. Vanwege een taalbarrière, cultuurverschillen en gebrek aan vertrouwen in instanties is de drempel om hulp te zoeken en zorg te accepteren hoog. Deze drempel kan verlaagd worden met informatie over de werking van het Nederlandse zorgsysteem en uitleg over een bezoek aan een (huis)arts.

Op basis van deze bevindingen ontwikkelden we personas voor de doelgroepen petitietekenaars, donateurs en cliënten. Daarnaast ontwikkelden we twee personas voor een derde belangrijke doelgroep, de vrijwilligers die actief zijn voor Dokters van de Wereld. Deze personas baseerden we op een doelgroepomschrijving die Dokters van de Wereld liet maken aan de hand van onze onderzoeksvragen.

buyer personas Doctors of the World

Dit project voerden we uit via onze stichting, de Digital Power Datahub.

Meer weten?

Marieke, voorzitter van de Digital Power Datahub gaat graag met je in gesprek over wat we als datapartner voor jou en je organisatie kunnen betekenen.

Marieke Schulte

Voorzitter Digital Power Datahub06 10 93 54 60marieke.schulte@digital-power.com

1x per maand data insights, praktijkcases en een kijkje achter de schermen ontvangen?

Meld je aan voor onze maillijst en blijf 'up to data':

Dit vind je misschien ook interessant:

Kinderen die meedoen in een designathon

Het meetbaar maken van impact

De stichting Designathon Works organiseert Design Hackathons (Designathons) voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Het doel? Kinderen van over de hele wereld skills aanleren om een ‘changemaker’ te kunnen worden. Ze worden uitgedaagd om oplossingen te ontwerpen voor een betere wereld, bijvoorbeeld het tegengaan van klimaatverandering. Vanuit de Datahub hielpen we Designathon Works kosteloos de impactmetingen aan te scherpen. Ook deden we een eerste aanzet tot automatisering van de dataverzameling, analyse en visualisatie.

Lees meer
collega's in gesprek

Digital Power Datahub en Partos lanceren de Data Awareness serie

Op 10 februari 2022 trapten de Digital Power Datahub en het Partos Digital Lab samen de Data Awareness (datawijsheid) serie af met de Intro to Data Awareness. Deze reeks van 6 trainingen ontwikkelt de Datahub speciaal voor de leden van Partos; non-profits in de ontwikkelingssamenwerkingsbranche. Het doel van de serie is om specialisten in de ontwikkelingssamenwerking datawijs te maken, zodat ze meer impact kunnen maken én meten.

Lees meer
COVID violence tracker

De COVID-19 Violence Tracker

De uitbraak van de coronapandemie begin 2020 heeft de wereld op zijn kop gezet. Naast talloze besmettingen, ziekenhuisopnamen en doden zagen we in veel landen ook een uitbraak van geweld. Burgers gingen, soms met geweld, de straat op om te protesteren tegen getroffen maatregelen, maar ook het huiselijk geweld nam op veel plaatsen toe en angst en frustratie speelden racisme in de hand.

Lees meer
foto marieke

Één jaar Datahub

De Datahub viert deze week haar eerste verjaardag. Via de stichting zet Digital Power zich in om datawijsheid binnen de samenleving te bevorderen. Hoe is het eerste jaar verlopen? Consultancy.nl interviewde bedenker en voorzitter Marieke Schulte erover.

Lees meer

Meetbare impact op social change met behulp van een datalake

RNW Media is een NGO die zich richt op landen waar beperkte vrijheid van meningsuiting is. De organisatie probeert impact te maken via online kanalen als social media en websites. Om die impact te meten, stelde RNW Media een Theory of Change (een soort KPI framework voor NGO’s) op.

Lees meer
datajobcast

De Digital Power Datahub, wat is het precies?

De Datahub: wat is het precies, welke projecten voeren we uit en wat willen we ermee bereiken? Marloes interviewde Marieke, voorzitter van de Datahub, hierover in de 'From data to action' podcast! Beluister de podcast of lees het in het artikel hieronder.

Lees meer

Datawijsheid voor middelbare scholieren

We kunnen er eigenlijk niet meer omheen: onze maatschappij draait óp en óm data. Van kleine tot grote hoeveelheden data, data over ons koopgedrag, onze gezondheid, onze whatsappjes en onze politieke voorkeur: data wordt ingezet om ons leven makkelijker, leuker en voorspelbaarder te maken. Klinkt goed, toch?

Lees meer