Digital Power Datahub en Partos lanceren de Data Awareness serie

Datawijsheid voor specialisten in de ontwikkelingssamenwerking

  • Artikel
  • Onze aanpak
  • Data Engineering
  • Technical Web Analytics
collega's in gesprek
Marieke-voorzitter-digitalpower-datahub
Marieke Schulte
Voorzitter Digital Power Datahub
79 min
16 Mar 2022

Op 10 februari 2022 trapten de Digital Power Datahub en het Partos Digital Lab samen de Data Awareness (datawijsheid) serie af met de Intro to Data Awareness. Deze reeks van 6 trainingen ontwikkelt de Datahub speciaal voor de leden van Partos; non-profits in de ontwikkelingssamenwerkingsbranche. Het doel van de serie is om specialisten in de ontwikkelingssamenwerking datawijs te maken, zodat ze meer impact kunnen maken én meten.

Bekijk de Intro to Data Awareness hieronder of lees onder de video de belangrijkste take-aways van Digital Power collega’s Rogier en Marieke, en Gigi Pasco Ong-Alok van partos.

Data is eigenlijk alles, maar het is nooit neutraal

Alle gegevens die we creëren, verzamelen en opslaan zijn data, zowel op werk als in ons privéleven. Data stelt ons in staat om te innoveren en helpt ons keuzes te maken op basis van informatie en niet meer enkel ons onderbuikgevoel.

Maar in tegenstelling tot wat we vaak denken, is data nooit neutraal én introduceert het ook de nodige risico’s. We moeten ons realiseren dat wij, mensen, invloed hebben op de manier waarop data wordt verzameld, opgeslagen en geanalyseerd. Dat betekent dat we onze vooroordelen (biases) meeneemen in dit ogenschijnlijk objectieve proces en daar kleven risico’s aan.

Een deelnemer aan de introductie vatte dit treffend samen:

"Data is data, de manier waarop je het gebruikt kan kansen en risico’s opleveren."

Datagedreven v.s. datageïnformeerd

Tijdens de introductie ontstond een belangrijke discussie over het verschil tussen datagedreven en datageïnformeerd werken en de voor- en nadelen daarvan. Er zijn steeds meer organisaties die claimen datagedreven te werken. In de praktijk betekent een volledig datagedreven manier van werken dat elke keuze in je organisatie geautomatiseerd wordt op basis van data. Dit werkt prima in ‘rechttoe rechtaan’ processen, zoals het aangaan van je verwarming als de temperatuur in huis onder de 20°C daalt, maar in complexe omgevingen spelen zoveel (menselijke) factoren een rol dat automatisering niet altijd wenselijk is.

Datageïnformeerd werken, daarentegen, houdt in dat je strategisch afweegt wat data voor jou betekent en wat je wilt bereiken met behulp van data. Het laat ruimte voor het perspectief van een expert en leidt daardoor al snel tot meer genuanceerde besluitvorming. Keuzes zoals het doorvoeren van bezuinigingen (en welke) vragen over het algemeen voor een meer gebalanceerde aanpak dan een algoritme dat bepaalt “als dit, dan dat”.

The data point of view

Als je hele organisatie datawijs is, heb je slechts een (paar) dataspecialist(en) nodig om het data-werk te doen.

Een datawijze organisatie is een organisatie die de kansen en risico’s van data ziet en die kan vertalen naar acties. Daarvoor heb je een team nodig dat projecten vanuit ‘the data point of view’ benadert en een paar specialisten (afhankelijk van de grootte van je team) die dat perspectief in de praktijk kunnen brengen. Daarvoor is het cruciaal dat er constante communicatie is tussen programmaspecialisten en dataspecialisten.

Data-integratie

Datawijsheid in de PMEL-cyclus kan non-profits helpen meer impact te maken én te meten.

De meeste non-profitorganisaties werken hun impactstrategie uit in een Theory of Change. Het goed en gedegen meten van échte impact is en blijft een grote uitdaging. Hoewel we allemaal weten dat impact in een ideale wereld te vertalen is naar SMART indicatoren, is impact in de praktijk ongelofelijk complex. Hoe overbruggen we dit gat tussen meetbare indicatoren en complexiteit?

Datawijsheid is (deel) van het antwoord op die vraag. Het goede nieuws is: als je werkzaamheden constant uitvoert aan de hand van de PMEL-cyclus (projectplanning, monitoren, evaluatie, en leren), en daarbij keuzes maakt op basis van data, ben je al datageïnformeerd bezig! Het slechte nieuws is: dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

De weg naar een datawijze organisatie begint met een strakke, datawijze planning. In de planningfase van projecten is het cruciaal om heldere definities en activiteiten vast te stellen en een baselinemeting te doen. Vanaf dan zou de PMEL-cyclus constant moeten ‘draaien’, zelfs in een kleine taak als het checken van een aanname, werk je de vier stappen door.

Hoe word je dan zo’n datawijze organisatie?

Daar gaat het restant van de Data Awareness serie op in. Op 14 april gingen we verder met deel 2: Data Strategies for scale. In juni bespraken we de successen en uitdagingen met betrekking tot data awareness in de organisaties van alle deelnemers.

In oktober 2022 gaan we verder met een praktijkcasus die voortkomt uit het Partos Innovation Festival.

Meer weten?

Marieke, voorzitter van de Digital Power Datahub gaat graag met je in gesprek over wat we als datapartner voor jou en je organisatie kunnen betekenen.

Marieke Schulte

Voorzitter Digital Power Datahub06 10 93 54 60marieke.schulte@digital-power.com

1x per maand data insights, praktijkcases en een kijkje achter de schermen ontvangen?

Meld je aan voor onze maillijst en blijf 'up to data':

Ook interessant:

Van ethische data naar doen

De invoering van de nieuwe privacywet (AVG) in 2018 zorgde ervoor dat veel organisaties privacy hoog op de agenda zetten. In dit artikel lees je over de 5 ethische risico's rondom digitaal werken en werken met data. Ook delen we een concrete oplossing met je: het Responsible Data Framework.

Lees meer

Storytelling met behulp van data

Organisaties verzamelen zoveel mogelijk data om de Customer Journey in kaart te brengen. Deze combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve data geeft na analyse inzicht in het wat en waarom van klanten of bezoekers. Deze inzichten moeten aanzetten tot actie. Het is belangrijk om de inzichten goed over te brengen, zodat de juiste acties worden ondernomen. Dat kan met het vertellen van verhalen.

Lees meer

Van data naar doen

Iedere dag verzamelen we data. Denk hierbij aan gegevens van klanten, gedrag van websitebezoekers, informatie over de conversies via al je off- en online kanalen en de prestaties van verschillende teams binnen je organisatie. Maar hoe gebruik je die data effectief?

Lees meer

Wat is een data architectuur?

Data gedreven werken helpt je betere beslissingen te maken. Hoe beter je datakwaliteit, hoe meer je erop kunt vertrouwen. Een goede data architectuur is een basisingrediënt voor datagedreven werken. In dit artikel leggen we uit wat een data architectuur is en wat een Data Architect doet.

Lees meer

De impact van ITP op analytics en de gebruikerservaring

Intelligent Tracking Prevention (ITP) is in 2017 door Apple in het leven geroepen in een poging “de balans tussen privacy en de noodzaak voor on-device data opslag te herstellen”. Met Intelligent Tracking Prevention wil Apple cross-site tracking (het volgen van gebruikers over verschillende websites) verminderen door het gebruik van cookies te limiteren. Leer wat dit betekent voor jou.

Lees meer

De kwaliteit van web analytics implementaties

Hoe goed is jouw web analytics implementatie? Hoeveel vertrouwen is er binnen het bedrijf in die cijfers? In dit artikel leggen we eerst uit waarom een web analytics tool nooit 100% accurate data zal hebben én waarom dat niet erg is. Daarna kijken we naar de praktijk: hoe goed zijn de meeste implementaties nou eigenlijk?

Lees meer