Waardevolle inzichten uit Microsoft Dynamics 365

Agrico

  • Klantcase
  • Data Engineering
  • Dataprojecten
potatoes
Agrico
Joachim-business-manager
Joachim van Biemen
Business Manager
5 min
26 Oct 2023

Agrico is een coöperatie van aardappeltelers. Zij telen aardappels voor verschillende doeleinden zoals consumptie en het planten van toekomstige oogsten. Deze aardappels worden wereldwijd geëxporteerd via verschillende dochterondernemingen. Alle logistieke en operationele data wordt opgeslagen in hun ERP-systeem Microsoft Dynamics 365. Omdat dit systeem met zijn vele features erg complex is, is de data niet direct geschikt om te gebruiken voor rapportages. Agrico vroeg ons te helpen hun ERP-data inzichtelijk te maken en duidelijke rapportages te ontwikkelen.

Hoewel we inzichten uit ‘slechts’ één databron moesten halen, was de situatie vrij complex:

  • De data is seizoensgebonden en variëren afhankelijk van het oogstseizoen.
  • Ze verwerken aardappelen met verschillende structuren en groottes, waardoor hun artikelstructuren flexibel zijn.
  • Tijdens de oogst moeten volumes en voorraden worden geschat.
  • De prijzen worden aan het einde van het jaar bepaald, wanneer alles is verkocht.
  • De gefactureerde volumes verschillen van de daadwerkelijk geleverde volumes omdat het gewicht van de verpakking wordt afgetrokken van het totale gewicht.

Aanpak

Eerst gingen we in gesprek met de verschillende stakeholders en brachten de huidige en gewenste situatie in kaart. Om de datakwaliteit te verbeteren, implementeerden we een nieuwe data-infrastructuur.

De belangrijkste wensen voor de infrastructuur luidden als volgt: ‘We willen data uit Dynamics365 kunnen ontsluiten met een schaalbare oplossing. Het moet eenvoudig zijn om business rules toe te passen om een datamodel te genereren op basis waarvan we PowerBI dashboards kunnen bouwen.’ We maakten deze schets voor het nieuwe dataplatform:

Onze schets van het dataplatform
Onze schets van het dataplatform

Als onderdeel van het datateam van Agrico pakten we verzoeken van eindgebruikers binnen de organisatie op. Stakeholders maakten een ticket aan, waarna we met hen in gesprek gingen over de scope en definities. We checkten in Dynamics 365 of de data beschikbaar was en maakten een eerste design.

Via Microsoft Azure ontsloten we de ruwe data vervolgens naar Databricks. Met behulp van dbt voerden we diverse datakwaliteitschecks uit, transformeerden we de data en documenteerden we het gehele proces. We maakten verschillende links tussen tabellen, filterden data uit grote tabellen en maakten subsets om te gebruiken voor specifieke rapportages. Op basis van de uiteindelijke tabellen in dbt visualiseerden we de data in PowerBI.

Dit was een iteratief proces waarbij we in nauwe samenwerking met de stakeholders de rapportages en onderliggende modellen optimaliseerden.

Resultaat

De verschillende stakeholders binnen Agrico beschikken nu over PowerBI rapportages die ze een volledig beeld geven van hun bedrijfsprocessen. Hierbij kunnen ze informatie heel specifiek filteren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de verkoop van aardappelen bestemd voor consumptie per groeiseizoen inzien.

Doordat ze nu duidelijke visualisaties van hun ERP-data hebben, kunnen ze hun overeenkomsten met telers veel beter monitoren. Zo kunnen ze sales forecasts maken voor meerdere groeiseizoenen en hun operationele planning hierop aanpassen.

Toekomst

Als onderdeel van het datateam van Agrico ontwikkelen we samen met de stakeholders nog steeds nieuwe rapportages. Hierbij houden we nieuwe features binnen Microsoft Dynamics 365 goed in de gaten en passen we ons proces en de bijbehorende documentatie aan waar nodig.

Meer weten?

Joachim gaat graag met je in gesprek over wat we als datapartner voor jou en je organisatie kunnen betekenen.

1x per maand data insights, praktijkcases en een kijkje achter de schermen ontvangen?

Meld je aan voor onze maillijst en blijf 'up to data':

Dit vind je misschien ook interessant:

business managers in gesprek

Inzicht in de complete salesfunnel dankzij een datawarehouse met dbt

Onze consultants boeken de opdrachten die ze oppakken voor onze klanten in ons ERP AFAS. Als CRM gebruiken we HubSpot. Hierin zien we alle informatie die voorafgaand aan het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst relevant is. Wanneer we een deal sluiten, gaat alle informatie uit HubSpot automatisch naar AFAS. HubSpot wordt dus vooral gebruikt voor het proces voordat we een samenwerking aangaan, AFAS juist voor de fase daarna. We wilden de inzet van onze mensen strakker plannen en onze financiële forecasts verbeteren. Daarom besloten we de data uit beide bronnen te koppelen en een datawarehouse op te zetten.

Lees meer
vrouw die online aan het shoppen is

Een gestandaardiseerde manier van dataverwerking met behulp van dbt

Een van de grootste webwinkels van Nederland wilde een gestandaardiseerde manier van dataverwerking ontwikkelen binnen een van de datateams. Alle data werd opgeslagen in het schaalbare cloud datawarehouse Google BigQuery. Binnen dit platform waren grote hoeveelheden data beschikbaar op het gebied van orders, producten, marketing, retouren, klantcases en partners.

Lees meer
nederlandse snelweg

Betrouwbare rapportages met behulp van robuuste Python code

Het Nationaal Portaal Wegverkeersgegevens (NDW) is een waardevolle bron voor gemeenten, provincies en de rijksoverheid om inzicht te krijgen in verkeersstromen en de efficiëntie van de infrastructuur te verbeteren.

Lees meer
valk exclusief

Opzet van een toekomstbestendige data-infrastructuur

Valk Exclusief is een keten van 4 sterren+ hotels en heeft 43 hotels in Nederland. De hotelketen wil gasten graag een persoonlijke ervaring bieden, zowel in het hotel als online.

Lees meer
data platform

Een schaalbaar dataplatform in Azure

TM Forum, een alliantie van meer dan 850 wereldwijde bedrijven, schakelde onze hulp in als datapartner om data gerelateerde uitdagingen te identificeren en op te lossen.

Lees meer

Een volledig geautomatiseerde data import pipeline

Stichting Donateursbelangen wil het vertrouwen tussen donateurs en goede doelen versterken. Daarom wilden ze via een eigen zoekmachine informatie over goede doelen delen met donateurs. De stichting vroeg ons de ANBI-status van goede doelen beschikbaar te stellen voor gebruik in hun zoekmachine. Een instelling krijgt deze status alleen als zij zich (bijna) volledig inzet voor het algemeen belang en zich aan bepaalde voorwaarden houdt.

Lees meer