Hoe tekstanalyse RNW Media helpt te luisteren en actie te ondernemen

RNW Media

  • Klantcase
  • Data Science
  • Dataconsultancy
RNW media
Erik-business-manager
Erik van der Kooij
Commercieel Manager
3 min
04 May 2020

RNW Media bouwt online communities in landen met beperkte vrijheden. In deze communities kunnen jongeren lezen en discussiëren over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en over burgerrechten. Hiernaast werkt RNW Media aan advocacy – het op de kaart zetten van de belangen van jongeren bij overheden.

Als input voor de advocacy activiteiten, vroeg RNW Media ons om het debat rondom SRGR-onderwerpen in kaart te brengen. Hiervoor ontwikkelden we samen met RNW Media een Social Listening-methode, die we voor het eerst testten in het Data Matatu project. In dit project keken we specifiek naar Twitterdebat rond SRGR in Oeganda, Kenia, Nigeria en India.

Onze aanpak

We werkten samen met partners van RNW Media in Oeganda, Kenia, Nigeria en India. In de eerste fase van het project maakten we samen een lijst met Twitteraccounts en hashtags waar de partners geïnteresseerd in waren. Op basis van deze lijst verzamelden we Twitterberichten gedurende een paar maanden.

In fase 2 analyseerden we de Twitterberichten door middel van tekstanalyse in de programmeertaal R (zowel met text mining als Natural Language Processing-technieken). We groepeerden berichten van gebruikers per type gebruiker (overheden, NGOs, influencers, etc.) en hashtags.

Met onze opgeschoonde dataset bestudeerden we vervolgens hoe het debat rondom specifieke hashtags zich verspreidde. Ook keken we naar het sentiment en de emoties in het debat.

data matatu project
een gedetailleerde roadmap van het project

Het resultaat

We schreven per land een rapport over de resultaten van ons onderzoek. Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat het debat rondom seksuele gezondheid en rechten vaak binnen een echo chamber blijft. Dit betekent dat gevoelige onderwerpen met name besproken worden door maatschappelijke organisaties, en daarbuiten nauwelijks.

We identificeerden influencers die zich bezig houden met de SRGR-onderwerpen waar de partners over schrijven. Ook ontdekten we extra onderwerpen die relevant zijn voor het debat rond SRGR en brachten die in kaart.

Met dit soort inzichten kunnen RNW Media en haar partners een datagedreven social media strategie ontwikkelen. Voor deze strategie kunnen ze actief samenwerken met influencers. Daarnaast kunnen ze bij hun advocacy activiteiten meer aandacht vragen voor onderwerpen die nu nog onderbelicht blijken zijn.

Zo gebruikte de Keniaanse partner ons rapport om bij haar regering aandacht te vragen voor veelbesproken, maar onopgeloste SRGR-vraagstukken die in ons onderzoek naar boven kwamen.

Meer weten?

Business Manager Erik gaat graag met je in gesprek over wat we als datapartner voor jou en je organisatie kunnen betekenen.

Erik van der Kooij

Commercieel Manager06 51 95 61 87erik.vanderkooij@digital-power.com

1x per maand data insights, praktijkcases en een kijkje achter de schermen ontvangen?

Meld je aan voor onze maillijst en blijf 'up to data':