RNW Media: stroomlijning web development en tag management

Ontwikkeling tag management plan

rnw_logo

De situatie

Om een goed overzicht te hebben van de resultaten van meerdere websites tegelijkertijd, heb je een duidelijke structuur nodig als basis. RNW Media heeft meerdere projectwebsites waarvan een aantal in verschillende talen beschikbaar zijn. Het eigen web development team is verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud hiervan. Zij gingen aan de slag met een bouwstenenmodel voor de bouw van nieuwe websites. Ons werd gevraagd een structurele oplossing te bieden voor het meten van alle websites.

Onze aanpak

Samen met het web development team keken we naar de structuur die RNW voor ogen had voor de websites. Ook brachten we de doelstellingen en KPI’s in kaart. Op basis daarvan bepaalden we welke website elementen standaard gemeten moesten worden. Elk element kreeg hierbij een specifieke waarde toegekend die op alle websites werd toegepast. Een share button had dus op website A dezelfde waarde als op website B en website C.

De waarden werden gemeten met behulp van Google Tag Manager en de gebeurtenissen gerapporteerd met behulp van Google Analytics. Het vaste stramien met specifieke, herkenbare waarden voor alle elementen werd vervolgens geïntegreerd in het web development proces van RNW.

Het resultaat

Doordat we het web development team in het voortraject al betrokken bij de ontwikkeling van het tag management plan, konden de processen naadloos geïntegreerd worden. Hierdoor is er minder risico dat de dataverzameling onderbroken wordt door fouten in de implementatie.

Alle websites worden nu gebouwd op basis van dezelfde bouwstenen en ons tag management stramien. Hierdoor verloopt de bouw gestructureerd en efficiënt. Elke website wordt nu gemeten aan de hand van dezelfde waarden, waardoor rapportages helder, inzichtelijk én vergelijkbaar zijn.

Een aantal van onze opdrachtgevers

Meer weten over deze case? Neem contact op met Erik van der Kooij