RNW Media: beter inzicht dankzij gestructureerde dataverzameling

Heldere rapportages en een hoge ROI

rnw_logo

RNW Media maakt gevoelige onderwerpen zoals (lokaal) bestuur en seksualiteit bespreekbaar onder jongeren in landen zoals China en India, waar zulke onderwerpen vaak taboe zijn. Het programma ‘Love Matters’ richt zich op het realiseren van seksuele en reproductieve gezondheid en genderrechten en gebruikt hierbij een ‘pleasure positive approach’. Hiervoor werd gemeten welke boodschap meer aanspreekt bij de doelgroep: seksuele voorlichting of artikelen over het plezier wat seks je kan brengen. RNW Media vroeg onze hulp bij het verzamelen, samenvoegen, structureren én visualiseren van de data die door de jaren heen was verzameld via vele verschillende informatiebronnen.

Onze aanpak

Samen met RNW definieerden we de doelstelling en bijbehorende metrics van het Love Matters project. Voorop stond dat de methode die we gingen toepassen, schaalbaar zou zijn. De klant moest de methode bij nieuwe project opnieuw zelf kunnen gebruiken.

We startten met het verzamelen van de data uit alle verschillende databronnen in één database. Aan de hand van de doelstellingen selecteerden we de benodigde gegevens uit elke dataset. We legden de relaties tussen de verschillende gegevens duidelijk vast. Nu is het mogelijk om, ongeacht de databron, altijd dezelfde gegevens te koppelen.

Toen de database volledig op orde was, startten we met de visualisatie op basis van de doelstelling. Met behulp van een dashboard maakten we inzichtelijk welke content bijdroeg aan het bereiken van die doelstelling.

Het resultaat

Nadat we alle verschillende datasets hadden gekoppeld, was datacollectie geen uitdaging meer. Bij elk nieuw project kon RNW de benodigde data voor toekomstige projecten eenvoudig zelf uit de database halen.

Het belangrijkste inzicht wat we verkregen uit de data, was dat de mate waarin de twee typen boodschappen aanspreken, verschilt per land. Op basis hiervan kon RNW zijn content aanpassen op basis van de locatie van de gebruiker. Dankzij de koppeling van alle databronnen is RNW in de toekomst in staat verder te segmenteren op waardes als leeftijd en geslacht.

Het project had een flinke ROI. Doordat RNW in staat was de content aan te passen aan de behoefte per land, bleven bezoekers langer op de website en bezochten ze meer pagina’s. De resultaten van dit project worden nog steeds wereldwijd besproken.

Een aantal van onze opdrachtgevers

Meer weten over deze case? Neem contact op met Erik van der Kooij