Driessen: Employee engagement

Medewerkers centraal met focus op de employee experience

driessen_logo

In de krappe arbeidsmarkt kiezen professionals hun nieuwe werkgever niet meer enkel op basis van arbeidsvoorwaarden. Steeds vaker beslissen ze op basis van de medewerkerservaring of ze wel of niet aan boord komen en vervolgens blijven. De ‘employee experience’ is daarom in alle fasen belangrijk. Niet alleen bij werving en selectie, maar bijvoorbeeld ook bij de afhandeling van een declaratie.

Medewerkerstevredenheid is een belangrijke KPI bij Driessen Groep. Daarom zijn we samen aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de klantreizen van (potentiële) medewerkers. De focus lag hierbij op de instroom van starters op de arbeidsmarkt, waarbij vooral naar de acquisitiefase gekeken werd.

Onze aanpak

We organiseerden een inspiratiesessie waarbij de afdeling HRM de behoeften van de doelgroep leerden ontdekken en inzichtelijk maakten. Ook tekenden we samen de ideale klantreis uit en signaleerden we verbeterpunten. Tijdens de eerste deel van de sessie brachten we de HRM afdeling theoretische kennis bij over employee experience, het ideale optimalisatieproces, de relatie met data en KPI’s. Daarna werd het team in tweeën gesplitst. Zo konden ze elk  onderdeel van de acquisitiefase uitwerken.

customer-journey-map-maken
employee-experience-driessen

Het resultaat

Gedachtewisselingen en pittige discussies resulteerden in strakke klantreizen toegespitst op de doelgroep. Daarnaast kwamen er diverse verbeterpunten boven tafel die direct op werden gepakt.

Ook werd het voor het team helder dat een klantgedreven (in dit geval medewerkergedreven) aanpak essentieel is. Frequent contact met de kandidaat is hierbij erg belangrijk. Ook moet er feedback over het proces en de ervaring worden opgehaald. Driessen kan nu aan de slag met de ontwikkeling van een structureel optimalisatieproces. We bundelen onze krachten om met behulp van data de experience van nieuwe medewerkers nog verder te optimaliseren.

Ontdek hoe je ook datagedreven klantenervaringen kunt ontwikkelen én verbeteren om loyale klanten te ontwikkelen. Vraag een in-house inspiratiessessie aan >

“Het kan heel veel opleveren om eens stil te gaan staan bij de processen die we als organisatie als vanzelfsprekend ervaren. We kunnen door in te zoomen op delen van deze processen echte verbeteringen aanbrengen, liefst onderbouwd door data.”

– Marije de Greef, manager corporate HRM, Driessen Groep

Meer weten over deze case? Neem contact op met Erik van der Kooij

digital-power-data-professionals-amsterdam

Een aantal van onze opdrachtgevers